Personale

Jonas Borup, øjenlæge

Marianne Engestoft, optiker

Louise Pigsborg, sekretær

Nanna Weis Bech, klinisk medhjælp